San VinYL dạng cuộn

View:
  • Sàn VINYL dạng cuộn

    Sàn vinyl cuộn là lọai vật liệu dẻo với các thành phần chính là nhựa nguyên sinh kết hợp với các chất phụ gia khác. Sàn vinyl dạng cuộn được sản xuất theo quy trình công nghệ Âu châu và Nhật Bản dưới sự hỗ trợ của máy móc tiên tiến - hiện đại. Sản phẩm có nhiều chủng lọai với nhiều màu sắc đặc trưng khác nhau. Sàn vinyl cuộn đạt mọi tiêu chuẩn về sàn của Mỹ, Nhật, Châu âu được sử dụng trong bệnh viện và các ứng dụng khác trong cuộc sống. Liên hệ hỗ trợ: 0982.644.366
    BUY